Časté dotazy

Podrobně o duchovní terapii

Pro koho je Duchovní terapie vhodná?

Terapie má největší sílu tam, kde organismus vyžaduje nápravu energetickou, duševní a duchovní. Člověk není jen fyzické tělo, člověk má také energetická těla, energetické systémy, ducha, duši a tyto složky při narušení mohou potřebovat pomoc, aby se navrátily zpět do harmonie. Duchovní terapie se zabývá výhradně energetickou složkou člověka. K narušení duchovní a energetické složky člověka dochází hlavně při traumatech, jak psychických tak fyzických, chronickém stresu a přetížení.

Duchovní terapie má největší potenciál u chronických potíží, kdy je člověk celkově oslabený, neví proč, snahy problém napravit se míjejí účinkem, doplňky stravy nezabírají. Duchovní terapie může v těchto případech nejen udělat změnu, také odpoví na otázku Proč se to stalo a Co to bylo.

Duchovní terapií lze harmonizovat i neobvyklé stavy, na které neexistuje název. Například trvalá únava bez příčiny, nesoustředěnost, nevyrovnanost, vyhořelost. Stavy, které zasažený člověk popisuje jako: „Necítím se být sám sebou.“, „Jakobych ztratil kus duše.“ Nebo případy, kdy člověka střídavě pobolívá, ale fyzicky je zcela zdráv.

Je možné léčit nemoci?

Duchovní terapie nepracuje s nemocí a neléčí nemoci. Nemohu vás fyzicky léčit, jelikož nejsem lékař a nemám ani snahu zastupovat jeho úlohu. Mohu vás zbavit energetických a duchovních překážek, diagnostikovat duchovní tělo, harmonizovat meridiány a čakry, rozproudit vaši vitální sílu. Nehledám vám nemoc, hledám energetické oslabení a blokádu. Zajímá mě váš příběh, co vás trápí, co máte za sebou. Pro ošetření ani nemusím znát vaši diagnózu, stačí mi pouze pojmenovat symptom.

Dozvím se přesně co mi bylo nalezeno a opraveno?

V protokolu z proběhlé terapie se dozvíte, jaké byly nalezeny a uvolněny energetické nerovnováhy a blokády. Dozvíte se, v jakém stavu je vaše duchovní tělo.

Pokud ale potřebujete stanovit diagnózu nemoci, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. Metoda Duchovní terapie nehledá ani nepojmenovává nemoci, nestanovuje zdravotní diagnózy.

Má Duchovní terapie kontraindikaci s užívanými léky?

Terapie je naprosto neinvazivní a nemá žádný vliv na užívané léky. O úpravě dávkování, nebo jiné změně, se vždy poraďte se svým ošetřujícím lékařem. Pokud se s čímkoli fyzicky léčíte, vaši léčbu vede lékař. Pokud je váš zdravotní stav vážný, pomoc a rada lékaře je nutná, rozhodně ho vyhledejte a řiďte se jeho pokyny.

Můžu zadat jako své téma fyzický problém?

Tématem k duchovní terapii se může stát téměř cokoli, co vás obtěžuje. Pokud budete například chtít řešit, proč máte bolavý kloub, terapie se bude zabývat duchovními a energetickými příčinami. Terapie bude řešit energetickou podstatu a duchovní matrici tohoto kloubu. Mohou být uvolněny emoční energie, harmonizovány meridiány, mohou být energetizovány i jednotlivé svaly.

Metodou však není možné přímo kloub fyzicky léčit. Pokub by byl zraněn a pokud by se v kloubu například našel zánět, budete potřebovat pomoc lékaře, protože metoda nemůže léčit fyzickou nemoc, ani metodou nejde léčit fyzické zranění.

Jak se určuje pořadí uvolňovaných zátěží?

Pořadí určuje vaše vyšší já a vaše tělo. Vy víte nejlépe, co vám je, kde to je a v jakém pořadí, či v jakých etapách to dokážete rozpoznat a uvolnit. Já se nechávám vést a pracuji postupně tak, jak mě navedete. Stává se, že tělo hlavního zakopaného psa identifikuje až poté, co se zbaví řady jiných zátěží. Jakoby první obkličovalo draka, než na něj ukáže přímo. Pořadí také ovlivňuje vědomé zadání hlavního tématu, které chce klient řešit, ale tělo dokáže určovat zátěže samo, i bez hlavního zadání.

Můžu objednat terapii obecnou, aniž bych zadával hlavní téma, nebo popisoval své potíže?

Ano. Zeptám se vašeho organismu, jak mu můžu pomoci, co ho trápí a podle toho postupně pracujeme. Říkám tomu „Wellness režim“.

Jaké jsou limity a omezení Duchovní terapie?

○ Terapií nejde léčit infekce a nákazy. Magnetickým impulzem ani energetickým proudem nejde patogen vyhnat z těla. Pokud takovou věc najdu, doporučím vám návštěvu lékaře. Pokud potřebujete antibiotika, antihelmintika, nebo zubaře, Duchovní terapie dosáhla limitu a vy musíte jít k lékaři.

○ Pokud chronicky trpíte bolestí zad a máte výraznější kosterní vychýlení, Duchovní terapie sama o sobě nestačí. Potřebujete manuální terapii, nebo chiropraktika, aby vás fyzicky srovnal. Duchovní terapie uvolní psychický blok na svalu, který spustil spazmu, ale pokud mezitím spazmatický sval pohnul obratlí, musí přijít odborník, rozmasírovat sval a srovnat obratel. Zkrácené svaly je rovněž nutno vhodně protahovat.

○ Terapií není možné věštit, ani nejde dělat regresní terapii.

○ Terapie nenahrazuje zdravý životní styl, ani zodpovědná rozhodnutí ohledně vašeho zdraví. Pokud během terapie zjistím, že jste dehydrovaní a že vás poškozuje vaše Wifi, doporučím vám dodržovat pitný režim a natažení internetu kabelem. Pokud to neuděláte, stane se to překážkou v terapii, která nás začne brzdit. Tělo se začne do nevyřešených problémů vracet, bude na nich trvat a může nás zacyklit. Zdravý životní styl je naprosto nutný a terapie ho za vás udělat nemůže. Smiřte se s tím, že možná budete muset podniknout aktivní kroky, ustoupit ze svého pohodlí, něco změnit, nebo vyhledat lékaře či jiného odborníka.

○ Terapie nezmění kým jste. Pokud očekáváte, že se stanete jiným člověkem, budete osvícení a nic na světě už vás nerozhodí, uvědomte si, že vaše myšlení a vaše identita je vaší osobní vědomou volbou. Duchovní terapie vám pomůže být sám sebou, být svým autentickým já, ale není univerzální řešení na charakter a neudělá za vás práci v oblasti osobnostního rozvoje.

○ Terapie nenahrazuje péči psychologa, psychiatra, ani lékaře. Při vzniku podezření, že jsou zapotřebí, vám bude doporučena jejich péče.

Zahrnuje Duchovní terapie esoterické prvky?

Duchovní terapie stojí na principech celostní medicíny a dálkového léčitelství, které je tradiční součástí alternativních terapeutických metod. K nápravě nalezených potíží se používá magnetismus, psychické působení a záměr. Inteligence, která celou terapii řídí a umožňuje, je skutečným duchovním darem. Duchovno je velmi zásadní složkou terapie pokud se bavíme o Vyšším Já, o andělech, zdroji, duchu, duši, morfogenetických polích, metafyzice. Nikoliv však magie, nikoli esoterika. Stavím na tisíce let starých osvědčených technikách, které zasazuji do moderního konceptu.

Pokud se ptáte, je-li Duchovní terapie alternativní, ano, je v maximální možné míře alternativní. Objednávkou terapie fakticky žádáte o harmonizaci vašeho energetického těla a to je velice duchovní počin.

Můj problém je specifický a zvláštní, můžete mi pomoci?

Mám ráda nestandardní a zvláštní věci, odpovídám na ně kreativitou. Představují pro mě výzvu překonat sama sebe a naučit se něco nového. Napište mi dotaz, nebo se rovnou objednejte a zadejte své nestandardní téma do formuláře. V Duchovní terapii je cokoli, co pociťujete jako problém, symptomem energetické nerovnováhy a je jedno, jestli je to hmatatelné, nebo nehmotné.

Na jaké metodice je založena Duchovní terapie?

Duchovní terapie stojí na následujících alternativních přístupech a konceptech:

○ Senzibilní duchovní dar
○ Tradiční čínská medicína
○ Kineziologie (biofeedback)
○ Celostní energetické léčitelství (čakry, meridiány, aura, čchi)
○ Kvantová fyzika a metafyzika (přenos energie a informací skrz časoprostor)
○ Psychosomatika
○ Nová spiritualita (Andělé, Zdroj, Konstruktivní síla Vesmíru)
○ Psychotronika

Co když objednám terapii delší, než kolik času vyžadovalo mé zadání?

Pokud by se stalo, že budu hotová například za 20 minut a vy máte objednáno půl hodiny, na zbývajících 10 minut vám udělám „Wellness terapii“. Jednoduše se zeptám vašeho organismu, s čím mu ještě mohu pomoci a tímto zadáním se budu zabývat. Nebo se podle předešlého nálezu můžu zaměřit na posílení oslabené oblasti, například po vyvádění sabotážních a jiných agresivních energií můžu stavět ochranné pole okolo klienta, aby se problém nevracel.

Jaké jsou vaše zkušenosti, nebo odbornost?

Zabývám se alternativní medicínou a duchovnem. Nejsem lékařka, nejsem zdravotník.

Navazuji na léčitelskou praxi své matky, která mě v roce 2003 přivedla k celostní medicíně a léčila mě s ní, když jsem byla malá. V té době jsem poznala, že holistický přístup nabízí úžasné možnosti. Učila jsem se spolu s ní, později jsem jí pomáhala a naučila jsem se tak základní know how o řízené detoxikaci, tradiční čínské medicíně, patogenech a psychosomatice. Později jsem během svých studií pracovala pro společnost zabývající se celostní medicínou, kde jsem nabrala zkušenosti s klienty a rozšířila své znalosti zejména o patogeny a nauku o energetické složce člověka. Dále od roku 2006 vedu spirituálně laděný web spojený s poradenstvím, což mě dlouhodobě tlačí k samostudiu a neustálému rozšiřování svých znalostí, abych byla schopná kvalitněji poradit. Absolvovala jsem masérské kurzy a kurz vidění třetím okem. Mám vrozené léčitelské nadání a jsem hypersenzitivní, což mi umožňuje velmi citlivě a přesně reagovat na podněty i energie. Mohu vám nabídnout své znalosti o celostní medicíně, TČM, herbalismu, bioenergii, psychosomatice, anatomii, duchovnu, své praktické zkušenosti jak z pracovního prostředí tak i z osobního života, neboť vše samozřejmě aplikuji na sobě i lidech ve svém dosahu a v neposlední řadě nabízím své senzibilní dary, které mi otevírají cestu i tam, kde není prošlapaná.

Co když můj organismus druhotné svolení k terapii nedá?

Výjimečně taková situace může nastat. Pokud na tento problém narazím, terapie vůbec neproběhne. Prakticky to znamená, že vás nemohu přijmout jako klienta a za toto zkušební spojení ani nic nezaplatíte. V případě takové situace budete vyrozuměni písemně.

Kolik terapií bych měl absolvovat a na jak dlouho?

Délka a kvantita závisí na vaší individuální potřebě a situaci. Nikdy dopředu nevím, co najdu. V praxi to vypadá tak, že málo závažné a čerstvé záležitosti jdou vyřešit za 30minut, obtěžující komplexní a chronické věci, které se vám nedaří napravit dlouhá léta, můžou zabrat hodiny. Pokud se sejde několikanásobná zátěž chronických a komplikovaných témat, která se táhnou třeba deset let nebo celý život, může to být ještě déle, protože se na nich bude pracovat postupně. Můžete se řídit podle svého pocitu (bude vám už lépe), nebo podle doporučení v protokolu (budete to chtít dokončit). Obecně lze také stanovit, že čím je člověk starší, tím představuje širší pole působnosti, protože hodně zažil a hodně překonal.

Jsou vedlejší účinky, nebo rizika?

Terapie má vedlejší účinky, ale nemá rizika. Vedlejší účinky se mohou projevit zhruba u 20% osob, zejména citlivějších, které mohou také cítit, že se na nich zrovna pracuje. Vedlejší efekty vyvolává obnovení vitální síly a následné odstraňování stagnující energie. Organismus po terapii začne zpětně zpracovávat uvolněné blokády a obnovovat se. Pokud vám byly uvolněny stagnující emoční energie, jejich odchod z těla může doprovázet náladovost a emoční výkyv. U poruch komunikačních kanálů a meridiánů se může vyskytnout bolest hlavy. Dalšími obvyklými vedlejšími efekty je unavenost, problémy se spaním, pobolívání ošetřované části těla a rýma. Vedlejší efekty trvají od několika minut do 2 týdnů a jsou podobné, jako byste brali homeopatika. Pro jejich zmírnění doporučuji pohyb, protože chůze pomáhá tělu rychleji a efektivněji zpracovat uvolněné blokace a dodržovat zdravý pitný režim, abyste se zbavili toxinů. Pijte čistou vodu a neslazený bylinkový čaj. Vhodný je zejména heřmánek a meduňka.

Mám po terapii dodržovat speciální režim?

Duchovní terapie není omezující a nevyžaduje speciální režim. Pokud se u vás vyskytly vedlejší příznaky, podle své potřeby odpočívejte, jděte na lehkou procházku a pijte neslazené bylinkové čaje. Během terapeutických etap je vhodné, abyste se vyhýbali alkoholu, kávě, kouření a látkám poškozujícím vaše tělo. Léky, šperky, ochranné talismany či jiné energetické pomůcky, používejte jako obvykle.

Je možné Duchovní terapií opravit škody po zasvěceních, či jiných nevhodně zvolených „léčitelích“?

Ano, destruktivní implantáty jdou sundat stejně dobře jako jakýkoli jiný blok, ale musí se nejprve přesně určit. Pokud jste absolvovali proces, po kterém vám vznikly psychické či fyzické potíže, budu potřebovat znát co nejvíce podrobností, protože někdy jsou do těla uloženy velmi specifické zátěže, které jsou těžko identifikovatelné a mohou obsahovat ochrany před odhalením. Odhalení a deaktivace takových programů může být náročná detektivní práce. Informujte mě proto co nejkonkrétněji: Kdy jste tam byli, jméno člověka který to dělal, jak se metoda jmenovala, jaká část těla se řešila, jestli víte o instalaci konkrétních symbolů, mřížek, záměrů, či čehokoli jiného, o čem se dotyčný během procesu zmínil. Také co nejpřesněji popište, jak se projevují následky, kterými trpíte. Následnou diagnostiku i nápravu provedu přesně podle vaší potřeby.

Co když své terapie zcela nedokončím?

To, co se opravilo či odstranilo v již proběhlých terapiích, se nevrátí. Kdykoli můžete návaznou terapii odmítnout a nevyplývají z toho žádné vedlejší efekty. Jediná věc, kterou je dobré vědět, je fakt, že nedokončené téma, které stále hlásí návazné potíže, představuje symptom se stále přítomnými příčinami. Pokud se cítíte dobře a stávající stav vnímáte jako optimální, klidně přerušte. Pokrok, který máte, je už váš. Nikam nezmizí. Dokončit, zkontrolovat nebo doladit můžeme i za rok, za dva, nebo nikdy. Hlavní je, jestli se už cítíte dobře.

Pomůžete mi najít odpovědi na mé otázky?

V případě potřeby může být klasická Duchovní terapie doplněna o Rozhovor s vaší Duší, pokud potřebujeme najít odpovědi na důležité životní otázky. Na této variantě bychom se měli domluvit předem, abychom si ujasnili, jakým směrem mám rozhovor vést. Konkrétní otázky si můžete i přímo sami napsat. Předesílám však, že mě Vyšší síla, která terapii umožňuje, většinou nepustí do minulých životů, odmítá předpovídat budoucnost a brání mi v ovlivňování vašich důležitých životních rozhodnutí.
Světské otázky si nechte pro kartářku. Pokud jsou však vaše otázky duchovního charakteru, hledáte své poslání, sami sebe, nebo chcete vědět proč váš život vypadá tak jak vypadá, proč se vám staly některé věci, šance na získání odpovědí jsou velmi dobré.