O metodě

Duchovní terapie

Jaký je princip? 

Metoda chápe člověka jako spojení ducha, těla a energie, které jsou vzájemně propojeny. Základem terapie je fakt, že celý lidský organismus, včetně energetických a duchovních těl, je samoopravitelný, vysoce inteligentní a důmyslný. Přesně ví, co mu překáží a dokáže se sám zharmonizovat. Je schopen také efektivně komunikovat a odpovídat na otázky terapeuta, pokud se zvolí odpovídající komunikační cesta.

Duchovní terapie představuje preventivní celostní přístup k člověku. Na rozdíl od obvyklých metod se soustředí na primární příčinu nerovnováhy, nebo potíží. Například, standardní medicína se zabývá potlačením symptomu, či akutními situacemi. Alternativní medicína hledá příčinu potíží tak, že se místo potlačení projevu dívá hlouběji a nachází oslabené orgány či systémy, které posiluje doplňky, homeopatiky a úpravou životního stylu. Frekvenční přístroje pomáhají tělu zbavit se patogenů, či posílit oslabené okruhy, či orgány.

Duchovní terapie jde hlouběji. Nesoustředí se na tělo, ale na duši člověka. Dívá se na prvotní příčinu nepohody, která je energetická, duchovní, či psychická. Místo, aby rovnou posilovala oslabení, nejprve zjistí, proč vlastně vzniklo. Duchovní terapie ošetřuje prvotní energetickou nerovnováhu. Je to nepokročilejší systém duchovního a energetického působení na světě.

Jakmile najdu zátěž, vyšlu po meridiánech klienta proud energie a záměr. Tento řízený magnetismus se směřuje podle typu zátěže. K uvolnění stagnující psychické energie, k opětovnému napojení narušeného komunikačního kanálu, k harmonizaci, k obnovení vitality, k deaktivaci zátěže, k zacelení trhliny v energetickém těle, ke sladění ducha s tělem, nebo i k vyhnání útočné energie. Spektrum, v jakém lze magnetismem působit, je velmi široké a je přizpůsobeno individuální situaci klienta. Po uplynutí vyhrazeného času pro terapii nachystám zápis, doplním případné doporučení a zašlu váš Protokol.

Poté je na vašem uvážení, jestli se budete chtít objednat na návaznou terapii. V případě, že se celé téma nestihne ve vyhrazeném čase, vám doporučena bude. Návaznou terapii je možné provést už po 24 hodinách, ale bývá lepší nechat energii pár dnů usadit.

V ideálním případě si organismus umí energeticky poradit se vším a umí to také zdravě zpracovat. Pokud se člověk dostává do nerovnováhy vlivem extrémního stresu či chronického přetížení, narušuje se jeho vitální síla a také jeho schopnost zdravě pracovat s emočními výkyvy, nebo jeho schopnost odrážet energetické útoky. V jeho energetickém a duchovním těle takto vznikají blokády, které narušují nebo zastavují ideální tok jeho vitální energie. Důsledky takové blokace se mohou projevit jakýmkoli způsobem. Společnými ukazateli je nepohoda, vnitřní rozpolcenost, nerovnováha, neklid a utrpení.

Pokud dokážeme zjistit tyto blokády a uvolnit je, člověk se sám navrací zpět do harmonie. Metoda postupným dotazováním vyhledává a následně odstraňuje poruchy v energetickém poli člověka.

Jak terapie probíhá? 

Před započetím terapie se dálkově napojím na váš organismus. Pro metodu není překážkou vzdálenost ani to, co zrovna děláte. Nepracujeme totiž s fyzickým tělem, ale s duchovním tělem. Kromě vašeho souhlasu s provedením terapie, získám druhotný souhlas také od vašeho organismu. Poté začínám hledat zátěže, které spouštějí vámi specifikované potíže. Tyto zátěže postupně uvolňuji a všechny nálezy zapisuji do Protokolu, který po každé terapii obdržíte. Součástí protokolu bývá i závěrečné vyhodnocení po terapii, kde se v případě potřeby zapíše další postup, nebo doporučení. Berte prosím na vědomí, že veškeré zápisy v protokolu se týkají výhradně vašeho duchovního těla a vašich energetických systémů. I vaše orgány mají duchovní podstatu, kterou lze měřit a harmonizovat. Protokol se nezabývá ani nepopisuje stav vašeho fyzického organismu.

Jaký je princip? 

Metoda chápe člověka jako spojení ducha, těla a energie, které jsou vzájemně propojeny. Základem terapie je fakt, že celý lidský organismus, včetně energetických a duchovních těl, je samoopravitelný, vysoce inteligentní a důmyslný. Přesně ví, co mu překáží a dokáže se sám zharmonizovat. Je schopen také efektivně komunikovat a odpovídat na otázky terapeuta, pokud se zvolí odpovídající komunikační cesta.

Duchovní terapie představuje preventivní celostní přístup k člověku. Na rozdíl od obvyklých metod se soustředí na primární příčinu nerovnováhy, nebo potíží. Například, standardní medicína se zabývá potlačením symptomu, či akutními situacemi. Alternativní medicína hledá příčinu potíží tak, že se místo potlačení projevu dívá hlouběji a nachází oslabené orgány či systémy, které posiluje doplňky, homeopatiky a úpravou životního stylu. Frekvenční přístroje pomáhají tělu zbavit se patogenů, či posílit oslabené okruhy, či orgány.

Duchovní terapie jde hlouběji. Nesoustředí se na tělo, ale na duši člověka. Dívá se na prvotní příčinu nepohody, která je energetická, duchovní, či psychická. Místo, aby rovnou posilovala oslabení, nejprve zjistí, proč vlastně vzniklo. Duchovní terapie ošetřuje prvotní energetickou nerovnováhu. Je to nepokročilejší systém duchovního a energetického působení na světě.

V ideálním případě si organismus umí energeticky poradit se vším a umí to také zdravě zpracovat. Pokud se člověk dostává do nerovnováhy vlivem extrémního stresu či chronického přetížení, narušuje se jeho vitální síla a také jeho schopnost zdravě pracovat s emočními výkyvy, nebo jeho schopnost odrážet energetické útoky. V jeho energetickém a duchovním těle takto vznikají blokády, které narušují nebo zastavují ideální tok jeho vitální energie. Důsledky takové blokace se mohou projevit jakýmkoli způsobem. Společnými ukazateli je nepohoda, vnitřní rozpolcenost, nerovnováha, neklid a utrpení.

Pokud dokážeme zjistit tyto blokády a uvolnit je, člověk se sám navrací zpět do harmonie. Metoda postupným dotazováním vyhledává a následně odstraňuje poruchy v energetickém poli člověka.

Jak terapie probíhá? 

Před započetím terapie se dálkově napojím na váš organismus. Pro metodu není překážkou vzdálenost ani to, co zrovna děláte. Nepracujeme totiž s fyzickým tělem, ale s duchovním tělem. Kromě vašeho souhlasu s provedením terapie, získám druhotný souhlas také od vašeho organismu. Poté začínám hledat zátěže, které spouštějí vámi specifikované potíže. Tyto zátěže postupně uvolňuji a všechny nálezy zapisuji do Protokolu, který po každé terapii obdržíte. Součástí protokolu bývá i závěrečné vyhodnocení po terapii, kde se v případě potřeby zapíše další postup, nebo doporučení. Berte prosím na vědomí, že veškeré zápisy v protokolu se týkají výhradně vašeho duchovního těla a vašich energetických systémů. I vaše orgány mají duchovní podstatu, kterou lze měřit a harmonizovat. Protokol se nezabývá ani nepopisuje stav vašeho fyzického organismu.

Jakmile najdu zátěž, vyšlu po meridiánech klienta proud energie a záměr. Tento řízený magnetismus se směřuje podle typu zátěže. K uvolnění stagnující psychické energie, k opětovnému napojení narušeného komunikačního kanálu, k harmonizaci, k obnovení vitality, k deaktivaci zátěže, k zacelení trhliny v energetickém těle, ke sladění ducha s tělem, nebo i k vyhnání útočné energie. 

Spektrum, v jakém lze magnetismem působit, je velmi široké a je přizpůsobeno individuální situaci klienta. Po uplynutí vyhrazeného času pro terapii nachystám zápis, doplním případné doporučení a zašlu váš Protokol.

Poté je na vašem uvážení, jestli se budete chtít objednat na návaznou terapii. V případě, že se celé téma nestihne ve vyhrazeném čase, vám doporučena bude. Návaznou terapii je možné provést už po 24 hodinách, ale bývá lepší nechat energii pár dnů usadit.

Výhody Terapie

Duchovní terapie nabízí klientům vysoce nadstandardní servis v podobě Protokolu, ve kterém jsou konkrétně popsány nalezené zátěže, včetně jejich stavu před i po ošetření. Mezi další výhody patří také:

N

Pohodlí: Terapie probíhá na dálku, nemusíte proto čerpat volno, ani plánovat cestu

N

Diskrétnost: Lze vypracovat téměř jakékoli zadání, i takové, o kterém se bojíte či stydíte mluvit

N

Přesnost: Terapie jmenuje konkrétní zátěže, včetně jejich umístění, stáří a stavu v procentech

Duchovní poslání

Posláním Duchovní terapie je pomoci klientům k návratu do duševní pohody, pomoci jim k obnovení vitální a psychické síly.

Aby bylo dosaženo maximálních výsledků a spokojenosti, jsou klientům k dispozici i další podpůrné prostředky:

N

Konzultace & Doporučení

N

Budování ochranného energetického štítu

N

Posílání vitální energie na dálku

Jak to funguje?

Metoda vyhledává narušené energetické dráhy, oslabené čakry, duchovní odpojenosti a spirituální zlomy vzniklé zejména následkem traumatu a silného stresu. Hledá a odstraňuje agresivní a sabotážní energie. Uvolňuje stagnující emoční energii.

Postupným dotazováním organismu se odhaluje energetická příčina nepohody a související zátěže, které k nepohodě přispívají, nebo ji vyvolávají.

Tyto energetické zátěže se v případě emoční energie uvolní, v případě agresivní energie odvedou, v případě narušeného komunikačního kanálu napojí, v případě duchovních zlomů a narušení kontaktu ducha s tělem zacelují a navrací do plné jednoty. Tam, kde chybí mnoho energie, se doplňuje.