Tři srdce člověka z pohledu duchovní terapie

Srdce a jeho jednota je vedle harmonizace duchovního těla ústředním bodem Duchovní terapie. Pokud jste již nahlédli do svého Protokolu z provedené terapie, možná jste si všimli, že v terapii rozlišujeme tři pojmy spojené se srdcem. Obvykle jsme zvyklí soustředit se na srdce fyzické, ale jakmile pronikneme do duchovní a emoční dimenze člověka, zjistíme, že jsou celkem tři energetická srdeční centra. Jejich vitalita, jednota a harmonizace je zásadní pro celkovou duševní a duchovní pohodu klienta a je jim proto v terapii věnována speciální pozornost.

Tři srdce v Duchovní terapii jsou: Fyzické srdce, Srdeční čakra a Duchovní srdce. Největší význam v duchovní terapii má Duchovní srdce, jelikož se jedná o duchovní centrum člověka a sídlo jeho duše. Pokud není duchovní srdce plně jednotné, vede to k zejména k psychickým a emočním potížím. Oslabené duchovní srdce představuje překážku v návratu do rovnováhy a pokud se v terapii ukáže, je to jedna z nejdůležitějších věcí, kterou je třeba napravit prioritně.

  • Facebook
  • Twitter
  • Gmail
  • VKontakte

Fyzické srdce
Kromě funkce mechanické, je srdce také schopno samostatně cítit, myslet a pamatovat si, stejně jako komunikovat s ostatními srdci. Ukládá informace a s každým úderem je vysílá do celého těla. Díky tomu je srdce zdrojem hluboké moudrosti a vhledu. Srdce má i svůj vlastní složitý nervový systém, včetně vlastní sítě neuronů, které mohou cítit i myslet nezávisle na mozku. Tento „srdeční mozek“ komunikuje s hlavním mozkem a dalšími částmi těla prostřednictvím nervových, biochemických a energetických drah. Srdce je výkonný elektromagnetický generátor, který vysílá jedinečné elektromagnetické pole, které přesahuje fyzické tělo a interaguje s poli jiných lidí, zvířat a dokonce i prostředí.

Srdeční čakra
Je spojena se schopností dávat a přijímat lásku a soucítit. Ovlivňuje schopnost milovat a vnímat krásu. Vychýlení srdeční čakry obvykle způsobují traumata a nezpracované emoční energie, které mohou vést k emoční odpojenosti od sebe a od svého okolí.

Duchovní srdce
Jedná se o oblast duchovního těla, která leží v oblasti fyzického srdce. Tato část duchovního těla je náchylná vůči psychickým ránám. Poruchy na duchovním srdci vznikají přes prožitá traumata. Čím více člověk v životě utrpěl, čím víc lidí nebo situací mu zlomilo srdce, tím je větší pravděpodobnost, že se v terapii najde nízká jednota duchovního srdce a náprava velmi zlomeného duchovního srdce může vyžadovat i více etap.

Když člověka zasáhne velmi zlá zpráva a prožije psychický otřes, cítí často bolest na hrudi, nebo pálení uprostřed hrudi. Těžko se mu dýchá a cítí na srdci velkou tíhu. Takto se projevuje vychýlení v duchovním těle, které souvisí se srdcem. Trhlina v duchovním těle, která je lokalizovaná u fyzického srdce, je jinými slovy porucha na duchovním srdci. Některá traumata člověk dokáže přirozeně a zdravě zpracovat sám, ale ta nezpracovaná se v trhlině uloží a brání duchovnímu srdci, aby se zacelilo, což za ideálních podmínek umí. Lidský organismus je totiž plně samooopravitelný. Tam, kde přetrvává problém, je vždy i příčina a důvod.

Harmonizované a silné duchovní srdce člověku dovoluje být takový, jaký skutečně je. Umí přirozeně přijímat a dávat lásku, jak sobě tak i svému okolí. Umí přijmout sebe i druhé. Naopak zraněné duchovní srdce způsobuje odpojenost od své emoční a láskyplné přirozenosti. Člověku nejde milovat sám sebe a milovat druhé lidi, přestože po tom touží a snaží se o to. Zraněné duchovní srdce může vést k depresivním stavům, ztrátě vůle, motivace a skleslosti, protože se člověk nedokáže duchovně a emočně propojit se sebou a s lidmi okolo sebe. To vede k osamělosti, neschopnosti pustit si druhé lidi k tělu a nemožnosti navázat a udržet si milostný vztah, nebo mít blízké přátele.

Duchovní srdce je mocný energetický rezonátor, se kterým je možné – a vhodné – cíleně pracovat. Podle studie, provedené německými vědci z univerzity v Kasselu v roce 1997, vyzařuje lidské srdce světelné fotony. Srdce průměrného člověka vyzařuje 20 fotonů za sekundu, ale lidé, kteří provádějí meditaci zaměřenou na srdeční centrum, vysílají lásku a dobro, vydávají až ohromujících 100 000 fotonů za sekundu. Když jsou tyto fotony naplněny láskyplným a léčivým záměrem, jejich frekvence a vibrace se zvýší do bodu, kdy mohou doslova měnit hmotu, léčit nemoci a transformovat nepříznivé události. Pokud si pokládáte otázku, jak léčitelé léčí, je odpovědí právě jednotné duchovní srdce a energie prodchnutá láskou a záměrem.

© duchovniterapie.cz

 

 

 

 

 

 

 

Share This