Základní složky duchovní terapie

Jedna z prvních otázek, které klienta přirozeně napadnou při setkání s Duchovní terapií je, jakou silou se vlastně působí. Je mnoho cest, přistupů a způsobů, jak lze někomu pomoci a duchovní terapie je velice jedinečná. V tomto článku vás seznámím se základními principy, které společné tvoří jádro duchovní terapie.

Modlitba

Modlitbou ke konstruktivní síle Vesmíru a ke Zdroji každá terapie začíná. Není to však pouhé gesto. Modlitba má zásadní význam, protože skrze ni přichází pomoc shora. Jedna z velmi důležitých vlastností každého léčitele je síla pokory. To je uznání a pochopení, že nevíme všechno, že potřebujeme pomoc a vedení vyšších sil, abychom mohli být skutečně efektivní. Přítomnost konstruktivní síly vesmíru je při terapii zásadně důležitá, protože pomáhá vést terapii. Protože je každý klient jedinečný, stává se poměrně běžně, že mě jeho vyšší já vede i k neobvyklým zátěžím a v tuto chvíli hraje zásadní roli vyšší síla, která mi pomůže najít správnou odpověď a řešení. Konstruktivní síla vesmíru a léčiví andělé, kteří s touto modlitbou přicházejí, pomáhají také klientovi k nalezení duševního klidu a energetické harmonie.

Láska

Láska je nejvyšší frekvenční energií ve Vesmíru a proto je zásadně důležitá při terapii. Upřímná láska, která vyvěrá z duchovního srdce člověka, má léčivou moc. Když milujeme, dokážeme skrze fotony, které vyzařuje naše duchovní srdce, zlepšit celkové zdraví našich blízkých, tělesné i duševní. Láska boří zdi, rozpouští energetické blokády a dokáže zahladit šrámy na duši. Laskavý člověk, který je schopný bezpodmínečně milovat, dokáže touto energií a svým způsobem myšlení pomoci komukoli. Láska je univerzální jazyk vesmíru, kterým je možné komunikovat a propojit se se všemi bytostmi. Pokud si pokládáte otázku, co vám během duchovní terapie pomohlo se zadaným tématem, je to vedle požehnání a pomoci Konstruktivní síly Vesmíru také upřímná láska a přání, abyste se zharmonizovali a byli šťastní.

  • Facebook
  • Twitter
  • Gmail
  • VKontakte

Víra

Pojem víra v sobě zahrnuje několik aspektů. Je to víra, že to půjde. Víra, že vám jde pomoci. Víra, že to zvládnete a že se vaše blokace nebo vychýlení napraví. Je to víra v moudrost a pomoc Konstruktivní síly Vesmíru. Je to víra sám v sebe, víra ve svou intuici a víra ve vlastní schopnost s láskou a cíleným záměrem pomoci klientovi. Víra otevírá cestu ke všem zázrakům. Když člověk věří sám v sebe a věří ve své duchovní vedení, dokáže úžasné věci.

Vděčnost

Je druhá nejvyšší energie, kterou můžeme vysílat. Vděčnost, stejně jako láska, také otevírá možnosti a cestu. Vděčnost specificky umožňuje a posiluje vzájemnou spolupráci. Během duchovní terapie hraje vděčnost roli ve vztahu ke Konstruktivní síle Vesmíru a k vyššímu Já, které terapii vede. Je to vděčnost za jejich pomoc, vděčnost za ochotu se otevřít a dát odpovědi na kladené otázky. Je to vděčnost, že můžeme vzájemně spolupracovat a že můžeme společně dosáhnout potřebného pokroku.

Záměr

Záměr směřuje energii potřebným směrem a způsobem. Mění typ posílané rezonance tak, aby přesně zapůsobila tam, kde je potřeba, způsobem, který klient vyžaduje.

Jak vidíte, jádrem duchovní terapie je skutečně duchovní síla. Jediný přístroj, který během terapie používám, je notebook, abych mohla zapisovat do Protokolu, nebo koukat do poznámek, či anatomických map. Nepoužívám žádné biorezonanční přístroje, ani pro diagnostiku, ani pro vysílání potřebného typu energie. Terapie je naprosto organická. Používám své srdce, svoji hlavu, své ruce a druhotně používám pomůcky pro zápis a usnadnění práce. V duchovní terapii by to jinak ani nešlo, protože každý člověk je jiný a není možné s ním pracovat šablonovitě, bez ohledu na jeho osobní příběh a jeho specifické potřeby. Neléčím tělo, pracuji s duší a duše reaguje nejlépe na rozhovor a energii lásky. To jsou věci, které nelze nahradit přístrojem.

 

© duchovniterapie.cz

Share This